LEARNING

Jinsi ya kuswali rakaa 4

Jinsi ya kuswali rakaa 4

Jinsi ya kuswali rakaa 4 -Hapa ni hatua za jinsi ya kuswali rakaa nne, kama vile swala ya adhuhuri, alasri, au isha:

Kabla ya kuanza:

 • Hakikisha umefanya udhu vizuri.
 • Vaa mavazi safi na ya heshima.
 • Chagua mahali pazuri pa kuswali, pa safi na pa utulivu.
 • Elekeza uso wako kuelekea Qibla (Msikiti Mkuu wa Makka).

Hatua za Kuswali Rakaa Nne:

Rakaa ya Kwanza:

 1. Simama wima ukiweka miguu yako kwa upana wa mabega.
 2. Inua mikono yako sawa na mabega yako, ukisema “Allahu Akbar” (Mwenyezi Mungu ni Mkuu).
 3. Soma dua ya kufungua swala.
 4. Soma Surah Fatiha.
 5. Soma sura yoyote unayotaka kutoka Qur’ani.
 6. Rukuu (inama) ukiweka mikono yako juu ya magoti yako.
 7. Simama tena ukiweka mikono yako sawa na mabega yako.
 8. Sujudu (piga magoti) ukiweka paji la uso wako, viganja vyako, magoti yako, na vidole vyako vya miguu chini.
 9. Kaa kati ya sujuda mbili ukiweka mikono yako juu ya mapaja yako.
 10. Sujudu tena kama ulivyofanya mara ya kwanza.

Rakaa ya Pili:

 1. Simama wima ukiweka mikono yako sawa na mabega yako.
 2. Rudia hatua zote za rakaa ya kwanza, kuanzia kusoma dua ya kufungua swala hadi sujuda ya pili.

Rakaa ya Tatu:

 1. Simama wima ukiweka mikono yako sawa na mabega yako.
 2. Soma dua ya kufungua swala.
 3. Soma Surah Fatiha.
 4. Soma sura yoyote unayotaka kutoka Qur’ani.
 5. Rukuu (inama) ukiweka mikono yako juu ya magoti yako.
 6. Simama tena ukiweka mikono yako sawa na mabega yako.
 7. Sujudu (piga magoti) ukiweka paji la uso wako, viganja vyako, magoti yako, na vidole vyako vya miguu chini.
 8. Kaa kati ya sujuda mbili ukiweka mikono yako juu ya mapaja yako.
 9. Sujudu tena kama ulivyofanya mara ya kwanza.
 10. Kaa chini ukiweka mkono wa kulia juu ya paja la kulia na mkono wa kushoto juu ya paja la kushoto.
 11. Soma Tashahidi ya kwanza.
 12. Soma dua ya kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu.
 13. Soma dua ya kumswalia Mtume Muhammad (SAW).
 14. Toa salamu kwa kugeuza kichwa chako kulia na kushoto ukisema “Assalamu alaikum wa rahmatullahi” (Amani iwe kwenu na rehema za Mwenyezi Mungu).

Rakaa ya Nne:

 1. Simama wima ukiweka mikono yako sawa na mabega yako.
 2. Rudia hatua zote za rakaa ya tatu, kuanzia kusoma dua ya kufungua swala hadi kutoa salamu.

Baada ya kumaliza swala:

 1. Soma dua baada ya swala.
 2. Shukuru Mwenyezi Mungu kwa kukupa fursa ya kuswali.

Vidokezo vya Ziada:

 • Unaweza kusoma dua zote kwa Kiarabu au Kiswahili.
 • Ikiwa una ugumu wa kusimama kwa muda mrefu, unaweza kukaa kwenye kiti wakati wa kuswali.
 • Unaweza kuuliza mtu anayejua kuswali vizuri akufundishe jinsi ya kuswali kwa usahihi.

Leave a Comment